Organic Electronics

at Aalto University

Organic Electronics Group

(Few words in Finnish below)

Welcome to our website!

The Organic Electronics group is part of the Department of Electronics and Nanoengineering, at Aalto University.

We study materials and organic devices with the scope of developing next-generation electronics. In particular, by using organic molecules, we can develop a novel class of both materials and devices capable of addressing current and future challenges in low-cost and flexible electronics. Our interest lies in the general understanding of the device properties as well as the overall development and improvement of the performances. Large efforts are devoted to study physical phenomena as charge/field-effect transport and light emission/sensing, with a particular interest for new materials and material’s interface.

The group is located in the Micronova Research Center. Research topics and interest include:
– Materials & Device Characterization
– Organic Devices (OTFT, OLED, OLET)

In Finnish (Thanks Ilkka T.)

Orgaanisen elektroniikan tutkimusryhmä tutkii orgaanisia materiaaleja ja vastaavia laitteita seuraavan sukupolven elektroniikan kehittämiseksi.

Orgaanisen elektroniikan tutkimusryhmä on osa Aalto-yliopiston elektroniikan ja nanotekniikan laitosta. Tutkimme materiaaleja ja vastaavia orgaanisia laitteita seuraavan sukupolven elektroniikan kehittämiseksi. Orgaanisten molekyylien avulla voimme erityisesti kehittää uudenlaisia materiaaleja ja laitteita, jotka pystyvät vastaamaan nykyisiin ja tuleviin edullisen ja joustavan elektroniikan haasteisiin. Haluamme ymmärtää laitteiden ominaisuuksia yleisesti sekä kehittää ja parantaa niiden suorituskykyä. Tutkimuksessa panostetaan erityisesti erilaisten fysiikan ilmiöiden ymmärtämiseen, joista voidaan mainita varausten kuljetusilmiöt,  valon tuottaminen ja detektointi,  lisäksi erityistä huomiota kiinnitetään uusiin materiaaleihin ja materiaalien rajapintoihin. Ryhmä toimii Micronova-tutkimuskeskuksessa.

Tutkimusaiheisiimme kuuluvat:

  • materiaalien ja laitteiden ominaisuudet
  • orgaaniset laitteet (OTFT, OLED, OLET)